Ngôi chùa ở Lâm Đồng nổi tiếng sau MV “Lạc trôi” của Sơn Tùng

7 Comments

  1. Cobus Bester 26/03/2014
    • maria 26/03/2014
  2. john 26/03/2014
  3. Matt 26/03/2014
  4. Lloyd Budd 26/03/2014
  5. Alex Shiels 26/03/2014
  6. Joseph Scott 26/03/2014

Leave a Reply