Đến Bảo Lộc ngắm cầu vồng lung linh bên thác Đambri hùng vĩ

5 Comments

  1. Joseph Scott 26/03/2014
    • john 26/03/2014
  2. maria 26/03/2014
  3. Coen Jacobs 26/03/2014
  4. Cobus Bester 26/03/2014

Leave a Reply